MIDDEN - DELFLAND

Veel regen in begin november

10 november 2000. November 2000 begint met een grote hoeveelheid regen in west Europa. In Engeland onder andere vond een groot aantal overstromingen plaats. 


Voordijkshoornsepolder met versterkt met noodgemaal

Ook in de regio Delfland in Zuid-Holland is het waterniveau van de polder- en boezemwateren ook flink gestegen. Met name de nacht 9 op 10 november was erg nat. Het kwam niet tot overstromingen alhoewel het water op veel plaatsen tot vlakbij de bovenrand van de dijken en kades kwam. Zandzakken waren nodig in Delft, het Rietveld en Vlamingstraat. Er geldt daarom een vaarverbond in de grachten van Delft.
Het Hoogheemraadschap van Delfland verklaarde dat het maar "net aan" was of er waren overstromingen in een aantal polders. De dijkbewaking blijft voorlopig aanwezig. In totaal zijn zo'n 34 noodpompen ingezet om de wateroverlast te beperken. In de afgelopen twee dagen viel er in Delfland respectievelijk 23 en 40 mm. De nacht van 9 op 10 november viel er "slechts" 12 mm (er was 25 mm verwacht). 


Fietsers vonden een obstakel op hun
 weg van Schipluiden naar Delft bij de Kerkpolder.

12 november 2000. Nog zes extra pompen waren nodig om het waterniveau te beheersen. Ook op zondag 12 november werden nog diverse polders in Schipluiden door deze noodpompen extra bemalen. Het niveau in de boezem was wel weer tot ca. 30 cm beneden NAP gebracht.

De weilanden in de polders zijn nog volledig verzadigd met water. De problemen zijn, tot nu toe, gelukkig niet zo extreem als in 1999 (en 1998). De hoeveelheid regen op de zondag 11 november viel mee. Maar waar is het eind van deze vochtige periode?

Bron: Delftsche Courant en RTV West.

24 december 2013