MIDDEN - DELFLAND

En zijn naam is: Kerkpolderbrug...

Op Open Monumentendag 2000 werd de nieuwe brug, die het sportpark Keenenburg ontsluit, geopend. Het college van Burgemeester en Wethouders kwam om ongeveer drie uur op de zaterdagmiddag van 9 september aanvaren in de Westlander van D. de Bruin. 
Een afvaardiging van het harmonieorkest van Muziekvereniging Sint Caecilia begeleidde het college muzikaal naar de nieuwe brug. Al sinds juli was de brug te gebruiken, maar zijn naam was nog onbekend. 
De jury van de uitgeschreven prijsvraag koos de naam Kerkpolderbrug, een heel eenvoudige en toepasselijke naam. Immers, de brug ontsluit een deel van de Kerkpolder, waarin o.a. het sportpark is gelegen. Wethouder P. van de Berg gaf een korte toespraak waarna hij de naamplaat onthulde, die was aangeboden door de bouwers van de brug. Hij ging daarbij kort in op de ontstaansgeschiedenis waarin de welstandscommissie vooral een weinig opvallende en ranke constructie wenste.

Deze hefbrug werd uiteindelijk gekozen uit een aantal voorstellen. Totale prijs:  ongeveer 2 miljoen gulden, waarvan de Haaglanden ongeveer de helft voor zijn rekening nam. De prijswinnares uit Den hoorn ontving een mooie fiets en demonstreerde die als eerste na de officiële opening door over de brug te rijden. Na afloop werd nog even nagepraat in de Dorpshoeve.

Inmiddels is de brug op weg beroemd te worden.Op de website: "H2OLLAND architecture with wet feet" is de brug op een bijzondere manier in beeld gebracht.

24 december 2013