MIDDEN - DELFLAND

Pastoor de Groot neemt afscheid

25 juni 2000. Tijdens de eucharistievieringen in de kerk van H.H. Antonius en Cornelius in het weekend van 24 en 25 juni nam pastoor L.F. de Groot officieel afscheid van zijn parochianen na 28 jaar in Den Hoorn werkzaam te zijn geweest. In een optocht met de muziek van Sint Caecilia voorop trok de gemeenschap in een lange stoet naar de Hoornbloem, waar hem een serenade en receptie werd aangeboden. 

In 1977 werd hij pastoor, na al enige tijd als kapelaan werkzaam te zijn geweest. Na zijn pensioen zal een pastoraal team zijn verantwoordelijkheden overnemen. Dit team is een samenwerkingsverband van de parochies van De Lier, Maasland, Schipluiden en Den Hoorn onder de naam SION. De Groot blijft wel zijn medewerking verlenen waar dit nodig is.