MIDDEN - DELFLAND

Sionsfeestoptocht 2000

Al vele jaren viert de Oranjevereniging "voor Koningin en Vaderland" in Sion, een woongemeenschap op de grens van de gemeente Schipluiden en Rijswijk, het Sionsfeest omstreeks 31 augustus. Dit is de verjaardag van de vroegere koningin Wilhelmina

Kijk hier voor geschiedenis van Sion.

 


De blikvanger van de optocht

Het feest begon dit jaar weer op donderdag (17 augustus) met de versierde optocht. 's Avonds was er een disco. De vrijdag stond bijna volledig in het teken van de kinderspelen. 's Avonds werd live muziek verzorgd door de band Disccover uit Schipluiden.

Het gebied Sion, en met name de Schipluidense/Den Hoornse kant staat vooral in de belangstelling vanwege de AWZI (Afvalwaterzuiveringsinstallatie) die binnenkort in de Harnaschpolder zal worden aangelegd. Een aantal woningen en bedrijven zullen hiervoor moeten wijken, wat de gemoederen flink bezig houdt. 

Bij de opening van het Sionsfeest 2000 zei de voorzitter blij te zijn dat de vereniging zo groeit, vooral ook met mensen uit Den Hoorn. Hij was ook zeer in zijn sas met de mooie optocht van dit feest. De burgemeesters van Rijswijk en Schipluiden hielpen de voorzitter bij de opening van het feest.


Tafeltje...


dekje

24 december 2013