MIDDEN - DELFLAND

Kort Nieuws in en over Schipluiden

Datum

Nieuwsitem

Bron
23 december Promotie Midden-Delfland. M. van Bijsterveld, burgemeester van Schipluiden, geïnstalleerd als voorzitter van het "Midden-Delfland promotieplatform". Daarin werken organisaties op het gebied van natuur, landbouw, recreatie, cultuur-historie en toerisme samen aan de promotie van het Midden-Delfland. Van Bijsterveld is de opvolger van de voormalige burgemeester van Maasland. Delftsche Courant
22 december Maasland wil niet samen in het Nieuwe Westland. Maasland ziet het liefst een samenwerking met De Lier en Schipluiden (LMS). Alleen met Schipluiden zou ook kunnen. Maar samenwerking in het Nieuwe Westland is 'onbespreekbaar'. Dit is het unanieme oordeel van de Maaslandse gemeenteraad bij de bespreking van het IVA rapport. Delftsche Courant
16 december Op 15 december was er een voorlichtingsavond in de Hoornbloem over de mogelijke fusie van Schipluiden met Maasland. Hierbij bleek dat veel bewoners voorkeur hebben voor een fusie met Maasland boven samengaan in het Nieuwe Westland. In dit samenwerkingsverband met alle zeven Westlandse gemeenten is men bezorgd dat de belangen van de glastuinbouw overheersend zullen zijn, boven die van het het Midden-Delfland gebied. Delftsche Courant
15 december Delft steunt Schipluiden bij de vorming van een Midden-Delfland gemeente: Schipluiden en Maasland. Tijdens een commissievergadering zei de Delftse burgemeester Van Oorschot dat Schipluiden het moeilijk heeft bij haar keuze tot samengaan met anderen gemeenten, b.v. in het Nieuwe Westland (alle zeven Westlandse gemeenten) of als Midden-Delfland gemeente samen met Maasland. Hij steunt bovendien de visie neergelegd in het rapport "Een nieuwe gemeente Midden-Delfland" (zie hieronder). Delftsche Courant
8 december

Het rapport met de titel "Een nieuwe gemeente Midden-Delfland" beschrijft dat de samenvoeging van de huidige gemeenten Maasland en Schipluiden een goede bestuursvorm is voor het Midden-Delfland gebied. Cap-Gemini Ernst & Young (CGEY) onderzocht deze oplossing in opdracht van de gemeente Schipluiden. Een en ander staat in het kader van het eerdere IVA rapport over de samenwerking IOPW waarin alle zeven Westlandse gemeenten meewerken. De nieuwe gemeente met ca. 20000 inwoners kan een sterke en gezonde gemeente zijn met voldoende bestuurskracht. 

CGEY rapport
5 december Haring's receptenboek in recordtijd uitverkocht. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het levensmiddelenbedrijf Haring was een receptenboek samengesteld. Door meer dan 370 klanten werden de recepten aangedragen. Binnen vijf dagen was het boek uitverkocht! Een tweede editie is in de maak (fl.25,00) Delftsche Courant
29 november Look West dilemma. De bouw van een nieuwe wijk in Den Hoorn, "Look West", was goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland als een soort van tegenprestatie voor het beschikbaar stellen van een gebied in Den Hoorn voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Maar onlangs trok het ministerie van VROM de goedkeuring voor de bouw van deze wijk weer in. Volgens de heer Tepe (VROM-inspecteur) had deze afspraak nooit gemaakt mogen worden. De gemeenteraad van Schipluiden heeft er vooralsnog vertrouwen in dat de afspraak met de provincie nog steeds geldt. Delftsche Courant.
Oktober IVA Tilburg rapport: "De toekomstige bestuurlijke organisatie in het Westland" geeft aan dat schaalvergroting door samenvoeging van Westlandse gemeenten tot één (of meer) nieuwe gemeenten noodzakelijk is om bestuurlijk slagvaardig te zijn in de regio.  
6 september AWZI kost toch 1,6 miljard. Deze kostenstijging voor de aanleg van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder in Den Hoorn wordt onder meer veroorzaakt door de ontdekking dat er veel onverwacht slechte hoofdriolen in Den Haag zijn. Ook zijn prijsstijgingen en renteverlies hierin verwerkt. Het gevolg zal wellicht zijn dat elk huishouden enkele tientallen guldens meer moet gaan betalen (zeker tot 2006 waarin de AWZI klaar moet zijn). Delftsche Courant
eind augustus - begin september Schipluiden en Delft kiezen voor duurzaam samenwerken. De samenwerking houdt in dat Delft een deel van de Dijkshoornsepolder (nu glastuinbouw) en Kerkpolder (VDD terein) zal krijgen voor woningbouw (na 2010), in ruil voor een gebied in Midden-Delfland. Bovendien zullen Schipluiden en Delft samenwerken aan de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de Harnaschpolder. Ook zal er een fonds (11 miljoen gulden) in het leven worden geroepen dat bestemd is voor de ontwikkeling van het Midden-Delflandgebied. Daarnaast zou Schipluiden samen met Maasland een nieuwe Midden-Delfland gemeente moeten gaan vormen (ruim 20.000 inwoners). Deze mededelingen kwam vrij plotseling in de openbaarheid en ontlokte diverse verontwaardigde reactie van omliggende gemeenten. Delftsche Courant, Schiphoorn
27 juli Elfduizendste inwoner. Op 13 juli werd Elvira Mol geboren als 11 duizendste inwoner van de gemeente Schipluiden. Loco-burgemeester Groenewegen schonk een spaarrekening met daarop elfduizend centen. Delftsche Courant
13 juli Midden-Delfland moet blijven. Ook het dagelijks bestuur van  de Stadsregio Rotterdam wil het Midden-Delflandgebied behouden en vraagt om een mortuarium voor het kwetsbare polderlandschap. De verlenging van de A4 moet gepaard gaan met een stop op verdere schadelijke ontwikkelingen. De Stadsregio ziet het liefst dat er één bestuurlijke en beheersorganisatie komt voor Midden-Delfland. Delftsche Courant
12 juli  De opritten zijn nu ook klaar en de nieuwe brug is op 21 juli opengesteld voor verkeer naar het sportcomplex Keenenburg. officiële opening volgt op 9 september 15.00 uur Delftsche Courant
8 juni Ook de kamer nu akkoord met de aanleg A4 door Midden-Delfland. Minister Netelenbos moet dan wel kunnen garanderen dat er bij de Beneluxtunnel een goede doorstroming van het verkeer is. Er dient ook een goede balans te zijn met de verbetering van het openbaar vervoer (langere treinen, spoorverdubbeling, lightrail). Delftsche Courant
30 mei Gemeenteraad unaniem over bestemmingsplannen Harnaschpolder-Noord en Look-West. Bij een grote publieke belangstelling besprak de raad de plannen voor deze ingrijpende veranderingen. Goedkeuring werd gegeven voor de plaatsing van de AWZI in de noord-oost hoek, volgens plan1. Ook werd het bestemmingsplan Look-West vastgesteld waarmee de ontwikkeling van dit gebied voor o.a. woningbouw een stap verder is.  
18/23 mei Protesten over Harnaschpolder. Veel bezwaarschriften werden besproken tijdens hoorzittingen in Den Hoorn op 16 en 17 mei: zo'n 80 tegen de awzi plannen (meer hier...). De woningbouwplannen in Look-West en de daarbij gepaard gaande verplaatsing van de sportvelden naar de Kerkpolder betrof 471 bezwaren (450 tegen verplaatsen van de sportvelden). De gemeente heeft inmiddels wel toestemming van de provincie voor het bouwen van 275 woningen (tot 2005) en daarna nog eens 375. Delftsche Courant
20 mei Bedrijfsleven moet flink meebetalen aan A4 door Midden-Delfland. Dat staat in het bereikbaarheidsplan van minister Netelenbos. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan zou dit stuk weg ergens tussen 2004 en 2008 kunnen worden aangelegd. Nog weinig is er dus zeker! Delftsche Courant
11 mei AWZI in uiterste noord-oost hoek van de Harnaschpolder. Dit stellen B en W. van Schipluiden voor aan de gemeenteraad, die hierover besluit op 30 mei a.s. Lees meer bij: Touwtrekken in de Harnaschpolder. Delftsche Courant
25 april Delfland gaat zelf de grond voor de AWZI verwerven. Dit zijn de gemeente Schipluiden en het Hoogheemraadschap Delfland overeengekomen.De wethouder van Schipluiden, P. van den Berg, zegt dat Delfland en de gemeente Schipluiden alles zullen doen om in goed overleg te blijven met de betrokken partijen. De bewoners zijn zeer ongerust over de komende ontwikkelingen. Delftsche Courant
15 april Historische tuinmuur in 't Woudt hersteld. De oude gezichtsbepalende tuinmuur in 't Woudt is hersteld en weer in volle glorie te bewonderen. De provincie Zuid-Holland, het recreatieschap Midden-Delfland en de gemeente Schipluiden brachten de zeventigduizend gulden bij elkaar. De restauratie nam zo'n vier weken in beslag. Op 15 april plantte wethouder Keijzer een jonge vruchtboom tegen de muur van de moestuin. Delftsche Courant
5 april Geef voorrang aan aanleg A4 (tussen Schipluiden en Vlaardingen). Dit adviseert een commissie bestaande afgevaardigden van de provincie, de gemeenten en het bedrijfsleven (voorrang op de aanleg van de treintunnel door Delft). Het rapport over de sociaal-economische problemen in de 'zuidvleugel' geeft de driehoek Den Haag, Maasvlakte, Biesbos voorrang. Ook de groen-blauwe slinger (met bijvoorbeeld Pijnacker) staat ook hoog op de lijst.Een aantal andere projecten, waaronder het nieuwe Westland, zouden op de lange baan moeten worden geschoven Delftsche Courant
24 februari Waterzuiveringsinstallatie voldoet aan de eisen. Maar liefst 800 pagina's waren nodig om de Milieu Effect Rapportage (MER) in af te drukken. Lees meer bij de AWZI. Delftsche Courant
12 februari Schipluiden krijgt er negen 'jonge' monumenten bij Delftsche Courant
10 februari Schipluidense politiek wil woningbouw Noordhoornseweg behouden. De gemeente spreekt geen voorkeur uit over welk plan voor de awzi zij de voorkeur geeft. De politieke partijen, en met name de VVD en PAK, zijn duidelijk. De voorkeur gaat uit naar de variant waarbij de woningbouw aan de Noordhoornseweg kan blijven bestaan! De iets hogere prijs kan nauwelijks een bezwaar zijn, meent van Velzen (VVD). Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft overigens nog geen voorkeur uitgesproken. Delftsche Courant
10 februari A4 hoeft niet verdiept. Dit vindt minister Netelenbos. Zoals bekend kunnen bedrijven inschrijven met hun plannen voor de aanleg van dit stuk snelweg.  Delftsche Courant
3 februari Minister zet aanleg A4 door. Minister Netelenbos van verkeer roept bedrijven op om ideeën aan te dragen voor de aanleg van het stuk A4 tussen Delft-Zuid en de Beneluxtunnel. Dit kan tot 14 april. Dan zullen de ideeën voor een publiek - private samenwerking worden bekeken. Naast de manier van aanleg moet ook de financiering worden aangegeven. Op zijn vroegst zou dan over vijf jaar kunnen worden begonnen met de aanleg. Delftsche Courant
17 januari De aanleg van de golfbaan van Schipluiden gaat beginnen!! Na vijftien jaar voorbereiding kan eindelijk gestart worden met de aanleg van het golfcomplex Delfland. Lange tijd was er nodig voor de aankopen van de grond en ook de ambtelijke molen draaide langzaam. De NV GEMS (Golf Exploitatie Maatschappij Schipluiden) verwacht dat al in juli 2000 de driving range kan worden gebruikt. Na de zomer 2000 zullen de eerste negen holes ter beschikbaar komen. Het is de bedoeling in 2005 te beginnen met de laatste zeven van de 27 holes tellende baan. De golfbaan wordt een open baan, voor iedereen toegankelijk. Tegen betaling kan iedereen zijn 18 holes afwerken. Delftsche Courant
13 januari Dansende peuters in Schipluiden. De Postiljon meldt dat het aantal dansende peuters en kleuters "met sprongen" zal toenemen. De openbare basisschool Het Galjoen organiseert samen met de jeugdtheaterschool Koperen Kees een cursus "peuterdans" voor kinderen van 3-5 jaar (aanvang 26 januari 2000).. Postiljon

24 december 2013