MIDDEN - DELFLAND

Project Korpershoek feestelijk van start

19 april 2000. Na de afbraak van het oude hoofdgebouw en tijdrovende administratieve procedures kon nu de nieuwbouw van start gaan. Op het bij de feestelijke start werd een groot bord onthuld (aan de kant van de Vlaardingsevaart) waarop de uitbreiding duidelijk staat aangegeven. Deze houdt in de uitbreiding van het ouderencentrum met een nieuw hoofdgebouw (met o.a.ruimtes voor fysiotherapie, huisartsen en een recreatiezaal) en vier losse woonblokken (elf senioren woningen en twaalf aangepaste Fokus-woningen en veertien driekamerwoningen). De projectleider van woningstichting Willibrordus Ruud Pols verwacht dat het totale project voor de zomer 2001 klaar zal zijn.

De Fokus-woningen zijn onderdeel van een project om gehandicapten te kunnen huisvesten in aangepaste woningen en zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving.