MIDDEN - DELFLAND

Fietspad langs Vlaardingsevaart (vrijwel) klaar

Wie regelmatig langs de Vlaardingsevaart komt heeft kunnen constateren dat het beloofde fietspad (voor een groot deel) beneden aan de dijk klaar is. Wat nog (waarschijnlijk) ontbreekt zijn de aanwijzingen welk pad voor wie bestemd is....

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat de route van het fietspad vastlag en eindelijk begonnen kon worden. Veel bewoners langs het schelpenpad op de dijk vonden het nieuwe fietspad niet zo nodig. De reconstructiecommissie Midden-Delfland wil het Midden-Delfland gebied meer geschikt maken voor recreatie, maar zonder het karakter van het gebied te verliezen. Uitbreiding van het aantal fietspaden was één van de maatregelen. 


Links of rechts? hier bij het voormalig gerechtshuis van Zouteveen.

De reconstructie van Midden-Delfland nadert het einde. Wat er bestuurlijk met het gebied zal gebeuren is nog niet duidelijk. 

24 december 2013