MIDDEN - DELFLAND

Bestemmingsplan Harnaschpolder-Noord Vastgesteld

30 mei 2000. Tijdens de raadsvergadering van 30 mei was de gemeenteraad uiteindelijk unaniem over het voorstel om de Afvalvaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in de meest noord-oostelijke deel van de polder aan te leggen (variant 1). Deze variant had ook de voorkeur van het Hoogheemraadschap van Delfland. De bewoners langs de Noordhoornseweg wenste variant 3, waarbij de rij huizen langs deze weg kunnen worden behouden. De keuze van de raad betekent echter dat deze woningen en bedrijven ook zullen moeten verdwijnen, naast de woningen middenin het gebied. De gemeente heeft belooft samen met het Hoogheemraadschap de omgeving van het Bonte Huis zo goed mogelijk in te passen. Ook zullen deze partijen overleggen over het mogelijk handhaven van het huis "Noord Hoorn".

Alle partijen in de raad vinden het uitermate belangrijk dat passende oplossingen en "maatwerk" worden gevonden voor en met de bewoners die moeten wijken voor het algemeen belang van de gemeente en de regio.

De benodigde gronden zullen door het Hoogheemraadschap worden verworven.

Protesten tegen plannen in Den Hoorn

18/23 mei 2000. Tijdens de hoorzittingen op 16 en 17 mei bleek dat er bijna 80 bezwaarschriften waren binnengekomen tegen de plaatsing van de AWZI in de meest noord-oostelijke hoek van de Harnaschpolder, het voorstel van de gemeente en Delfland. Hiervoor moeten dan zeven woningen verdwijnen. De vijf woningen, waaronder het Bonte Huis, in de uiterste hoek komen dan tamelijk geïsoleerd te staan. Op 23 mei besliste ook het CDA dat zij met het voorstel, de AWZI in de noord-oost hoek, akkoord zal gaan op 30 mei, wanneer de beslissing valt in de gemeenteraad.

Een en ander zou er dan als volgt uitzien (rechts). De indeling van het middengebied van de polder is nog onduidelijk.

Voorstel B&W: AWZI in noord-oost hoek

11 mei 2000. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schipluiden stellen aan de gemeenteraad voor om de AWZI (Afvalwaterzuiveringsinstallatie) in de noord-oost hoek van de Harnaschpolder aan te leggen. Op 30 mei valt de beslissing. Daarnaast is de gemeente verzekerd van de woningbouw in Look-West (650 woningen). Het gebied tussen de Lookwatering en Woudselaan zal dan een groen karakter blijven houden/krijgen, hetgeen ook de uitdrukkelijke wens van de provincie is. Een en ander zou betekenen dat een aantal woningen aan de Noordhoornseweg zullen moeten verdwijnen. Een passende herhuisvesting zal wel worden gegarandeerd. De gemeente hoeft niet bang te zijn voor milieubelastende bedrijven. Deze garantie heeft de provincie mee gegeven. 

Protesten in Noord-Hoorn

19 april 2000. De bewoners langs de Noordhoornseweg zijn heel duidelijk: De AWZI mag er best komen, maar zij zijn vast van plan er te blijven wonen. De keuze welke variant van de AWZI er moet komen is voor hen dus wel duidelijk. De gemeente Schipluiden maakt eind mei haar keuze. Het Hoogheemraadschap van Delfland geeft de voorkeur aan de variant waarbij de woningen wèl weg moeten. In het artikel van de Delftsche Courant (21 april) maakt de belangenvereniging Harnaschpolder de standpunten nog eens duidelijk. Er is voldoende ruimte voor zowel de bewoners als de fabriek. Zij willen gewoon niet weg uit dit rustige buurtschap, dat is het slechtste geval ook ter ziele zou kunnen gaan, samen met de Oranjevereniging en de IJsclub Sion.
De MER, de Milieu Effect Rapportage, stelt dat de beide varianten goed inpasbaar zijn. Ook de politiek (CDA/PAK/VVD) en burgemeester Van Bijsterveldt, van de gemeente Schipluiden, zijn vóór het plan waarbij de woningen langs de Noordhoornseweg kunnen blijven. De belangenvereniging Harnaschpolder stelt bovendien voor om de bewoners van de 16 woningen, die in elk geval weg moeten, te compenseren door ze een woonruimte langs de Noordhoornseweg aan te bieden. 


Een voorstel zoals de Noordhoornseweg er kan gaan uitzien met AWZI
 (Peter van Velzen en Cees Tetteroo).

Touwtrekken over de Harnaschpolder

Wie er gaat winnen is nog volledig onduidelijk. Wel duidelijk is dat er vele kapers op de kust zijn om (mee) te willen bepalen hoe de Harnaschpolder zal worden ingericht:

  • De provincie Zuid-Holland wil een "fors 'herkenbaar' bedrijven terrein" (HC 5-feb-2000). Look-West mag er wel komen!
  • IOPW (Westland 2000) wil medezeggenschap over de invulling van een bedrijventerrein in de polder.
  • De gemeente Schipluiden wil een groot deel benutten voor woningbouw, met aan de rand (bij de A4 en AWZI) bedrijven, en vóór alles zelf de invulling van de polder bepalen.
De bewoners in Noord-Hoorn leven nog steeds in onzekerheid! 

De MER (milieu-effect rapportage) voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) is afgerond. Uit twee plannen zal binnenkort worden gekozen.


Noordhoornseweg richting Bonte Huis

Bronnen:

  • Delftsche Courant.
  • Haagsche Courant (HC).
  • Het Nieuwe Westland informatiefolder.

24 december 2013