MIDDEN - DELFLAND

Samenwerking Schipluiden en Delft

Op 29 augustus 2000 werd het samenwerkingsverband van de gemeente Schipluiden en Delft openbaar. De belangrijkste punten van de afspraken zijn: 
  • Schipluiden en Delft ruilen een aantal stukken grond waardoor Delft vanaf 2010 ruim 2500 extra woningen kan bouwen. Delft krijgt dan een deel van de Voordijkshoornse polder en het huidige bedrijventerrein van Van Dijk. Schipluiden krijgt in ruil ca. twee maal zoveel grond in het groengebied van Midden-Delfland. Deze ruil zou in 2005 kunnen gebeuren. 
  • De gemeenten gaan samen het bedrijventerrein in de Harnaschpolder ontwikkelen en beheren.
  • Beide gemeenten openen een fonds voor het behoud van Midden-Delfland: Evenredig met het aantal inwoners stort Delft 10 miljoen gulden en Schipluiden één miljoen gulden.

De beide burgemeesters H. van Oorschot van Delft en M. van Bijsterveldt gaven een toelichting. De twee gemeenten hechten aan het behoud van Midden-Delfland. Bij de ontwikkeling en beheer van de bedrijven in de Harnaschpolder is een sterke partner als Delft nodig, vindt Schipluiden.

Ook werd bij de presentatie van de plannen de mogelijkheid genoemd om een sterke Midden-Delfland gemeente te maken, bestaande uit de huidige gemeenten Schipluiden en Maasland. De belangen van dit gebied kunnen dan veel beter worden behartigd.

De reacties bleven niet uit:

  • De Westlandse organisatie IOPW (Nieuw Westland) vond het merkwaardig dat dit plan nu pas bekend werd terwijl er zoveel overleg is geweest tussen de Westlandse gemeenten. Het vraagt zich af wat dit voor het IOPW betekent.
  • De Maaslandse politiek reageerde verontwaardigd over de opmerking om een Midden-Delfland gemeente te vormen. 

De gemeenteraden van Delft en Schipluiden hebben enthousiast ingestemd met de plannen van beide colleges. Wel was er bezorgdheid in Schipluiden (VVD) over de afhandeling van de grondruil met name voor de bewoners in het betrokken gebied.

Wordt vervolgd....

24 december 2013